Hakkımızda Neden LYKEION?

LYKEION, Aristo’nun M.Ö. 370 yılında Atina’da kurduğu okulun adıdır ve mukaddes orman anlamına gelir.

Büyük İskender yanındaki uzun yolculuğu sona erip de Atina’ya döndüğünde düzeni bozulmuş bir Akademia ile karşılaşan Aristo, LYKEION’u tasarlamıştır. Dolayısıyla LYKEION tarihi arka planında, bir arayışı, değişimi ve bir parça da karşı çıkışı/zıtlığı barındırır.

LYKEION’un Antik Yunan’a ait oluşu, ayrıca önemlidir. Zira Platon’a dili döndüğünce Eflatun diyen İslam coğrafyasından, aydınlanmayı gerçekleştiren Rönesans toplumuna, arayışta olanların hep Antik Yunan’a yöneldiği görülür. Doğrunun bulunabilmesi için önce özün iyi araştırılması gerekir; öz ise evrenseldir.

Bu anlayış ile yola çıkan LYKEION Yayınları da “olanca hadsizliğiyle” Aristo’ya öykünür ve LYKEION mirasına sahip çıkar. Akademik yayıncılığın mevcut durumuna itiraz eder ve bir değişimi başlatmayı umar.

Böylece Akademia ile LYKEION arasındaki kadim rekabet yeniden canlanır.