Parlamento Hukukuna GirişKitabın Künyesi:

Yazar:  Fahri Bakırcı / Ömer Faruk Gençkaya / Ozan Ergül / Abbas Kılıç / Gündüz Alp Aslan / İsmail Yüksel

ISBN: 978-605-73824-1-2

Yayın Tarihi:  Ekim 2023

Baskı Sayısı:  3

Ebat:  16 x 23,5

Sayfa Sayısı:  624

550.00 495.00

Kitap Hakkında:

Parlamento Hukuku disiplini son yıllara kadar Anayasa hukuku disiplinin bir alt başlığı olarak gelişme göstermiştir. Bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi, TBMM’de parlamento hukuku alanında yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretilememesidir. TBMM’nin daha etkin ve verimli işleyişi yönündeki ihtiyaç her geçen gün artarken, sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik adımlar atılamamıştır. Buna karşılık, biriken sorunlar, parlamento içinde ve dışında gelişen baskılarla parlamento hukukunun Anayasa Hukukundan ayrı özgün bir disiplin olarak ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olmuştur.

Bu çalışma, Türk Parlamento Hukuku’nun genel esaslarını karşılaştırmalı bir yaklaşımla açıklamaya çalışan özgün bir eserdir. Kitap bir yandan parlamento hukuku alanındaki kavram, kurum ve işleyişin kuramsal temellerine inmeye çalışmakta; öte yandan gelişmiş ülkelerdeki benzer uygulamalarla karşılaştırmalar yaparak sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaya çalışmaktadır. Kitabın en belirgin özelliklerinden biri de, karşılaştırmalı parlamento hukuku temeline dayalı bir parlamento hukuku standardına ulaşmak ve bu standardı yaygınlaştırmak amacıyla, birçok üniversiteden bu alanda uzman akademisyenin ortak katkısıyla hazırlanmış olmasıdır. Bu bağlamda, kitabın hem bu konuda çalışmalar yürüten araştırmacılara, hem de bu alanda çalışan uzmanlara ışık tutacağı düşünülmektedir.