Polislikte Halkla İlişkiler ve İletişim

Kitabın Künyesi:

Yazar: Prof. Dr. Mehmet Akif Özer

ISBN: 978-605-74223-6-1

Yayın Tarihi: Eylül 2021

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Ebat: 16 x 24

Sayfa Sayısı: X + 389

268.00 241.20

Kitap Hakkında:

Günümüzde güvenlik hizmeti sunan kuruluşların halkla ilişkilerinde iletişim, emniyet teşkilatı ile sivil vatandaş yani kamu arasında gerçekleşmektedir. Emniyet mensupları görevlerini yerine getirirken halkla, görevlerine ilişkin ve görevlerinin gerektirdiği hususlarda muhatap olmaktadırlar. Burada iletişimin etkinliğini belirleyen ise polisin vermek istediği mesaj ile vatandaşın aldığı mesajın aynı olup olmadığıdır. Çünkü kişiler bazı durumlarda inançları, önyargıları yahut o an içinde bulundukları psikolojik durum sebebiyle iletişimde olduğu varlığın sözlerini, duygularını yahut davranışlarını farklı şekillerde algılayabilirler.

Burada emniyet görevlilerinin etkili halkla ilişkiler gerçekleştirebilmesi için halkla bütünleşmesi gerekmektedir. Yani polisin görev ve sorumluluk anlayışı üst düzeyde olmalıdır. Buna karşılık halkın ilgisi ve duyarlılığı bu durumu desteklemelidir. Polisin mevcut imkanları ile sorumlu olduğu bütün görev alanlarına, her zaman hakim olması gereklidir. Bunu sağlayan, halkın polisin gözü kulağı olmasıdır. Yani polisin halkla bütünleşmesi; halkın ilgisini, sevgisini, saygısını, güvenini ve desteğini kazanması ile mümkündür. Bu da etkili polis halk iletişimi ile sağlanacaktır.

İşte bu gerçeklerden hareketle hazırlanan çalışma, odağına polis halk ilişkilerini ve bu süreçte etkili iletişimin önemini koymaktadır. Çalışma kapsamında yer alan tüm bölümlerde söz konusu bu tezi destekleyici teorik açıklamalar yapılmıştır. Okuyucunun öncelikle giriş niteliğinde kavramsal bilgileri kavrayabilmesi ve böylelikle oluşacak teorik zemin üzerinden polis halkla ilişkilerin ve iletişim sürecinin nasıl etkinleştirilebileceğine dair kestirimlerde bulunabilmesine katkı sunulmaya çalışılmıştır.