Milletlerarası Nitelikli Franchise Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk

Kitabın Künyesi:

Yazar: Dr. Ömür Karaağaç

ISBN:978-625-8238-00-6

Yayın Tarihi: Ekim 2022

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Ebat: 16 x 24

Kapak Türü: Karton Kapak

Sayfa Sayısı: XVI+357

195.00 175.50

Kitap Hakkında:

Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, maddi hukuk bakımından franchise sözleşmeleri ele alınacaktır. Bu bölüm kapsamında, öncelikle franchisinge ilişkin kavramsal ve tarihsel boyut incelenecektir. Bu kapsamda sözleşmenin; tanımı, unsurları, türleri, hukukî niteliği ve benzer sözleşmelerle karşılaştırılması gibi konular üzerinde durulacaktır. Böylelikle birinci bölümde, ikinci ve üçüncü bölüme temel teşkil edecek genel mahiyetteki bilgiler ve özellik arz eden hususlar ele alınmaya çalışılacaktır.
İkinci bölümde; milletlerarası franchise sözleşmelerine uygulanacak hukukun tespiti ele alınacaktır. Burada, öncelikle yabancı unsur kavramından bahsedildikten sonra, Türk hukuku ve karşılaştırmalı hukuk ışığında sübjektif (hukuk seçiminin bulunması hâli) ve objektif (hukuk seçiminin bulunmaması hâli) bağlama kuralları uyarınca franchise sözleşmelerine uygulanacak hukukun tespitine ilişkin kurallar incelenecektir. Böylelikle, milletlerarası nitelikli franchise sözleşmeleri bakımından hukuk seçiminin yapılmasına ilişkin özellik arz eden ve objektif bağlama kuralında yer alan hususlar incelenmeye ve değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde, franchise sözleşmesi statüsünün uygulama alanı incelenecektir. Bu bağlamda, sözleşmeye uygulanacak hukukun kapsamına giren, kapsam dışı kalan ve bu hukukun uygulanmasına engel olan konular üzerinde durulacaktır.