Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Açısından Gebeliğin Sonlandırılması , ,

Kitabın Künyesi:

Yazar: Oğuzhan TÜRE

ISBN: 978-605-06402-1-2

Yayın Tarihi: Ekim 2020

Baskı Sayısı: 1

Ebat: 16×24

Sayfa Sayısı: 198

79.00 71.10

Kitap Hakkında:

Bu eser, 24.07.2019 tarihinde savunulan “Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Açısından Gebeliğin Sonlandırılması” başlıklı yüksek lisans tezinin güncellenmesi ile kitap haline getirilmiştir. Kitap haline getirme çalışmaları esnasında, tezin savunulduğu şekli ile yetinilmemiş, okuyucuya faydalı olmak adına, aradan geçen sürede çalışma üzerinde birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Gebeliğin sonlandırılması kavramı, insanlık tarihi boyunca hemen hemen her toplumda pek çok farklı alanda tartışılagelen, konu hakkında öne sürülen her görüşün haklı gerekçelere sahip olduğu ve kendi destekçisini rahatlıkla bulabildiği, sağlık hukukunun belki de en tartışmalı alanlarından birisini oluşturmaktadır. Farklı disiplinlerin ilgi odağı olan bu konu hakkında tarih boyunca hukuk bilimi de kayıtsız kalmamış ve farklı toplumlarda farklı zamanlarda farklı yaptırımlar uygulandığı görülmüştür. Bu eserde gebeliğin sonlandırılması konusunun yalnızca hukuki çerçevesine yer verilmiş olup; doktrinde yer alan görüşler, mahkeme içtihatları, kanuni düzenlemeler incelenerek, konunun hukuki ve cezai sonuçlarının değerlendirilmesi ve bazı hususlara çözüm önerisi sunabilmek amaçlanmıştır.