Osman Umut Karaca

UMUT FOTO

Yazar İletişim

Özgeçmiş

Osman Umut KARACA, (LL. M.)

1989 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2017 yılında Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk ana bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayan yazar, kısa bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra, 2013 ila 2021 yıllarında Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) avukatlığını yaptı. Bu görevi sırasında; 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile söz konusu Kanun’un uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması sürecinde aktif olarak görev aldı, Kurum’un Arabuluculuk Komisyonu Üyeliği görevini yürüttü, TÜRKPATENT’te göreve başlayan aday memurların eğitimlerinde eğitmen olarak görev aldı, Kurum’u birçok ulusal ve uluslararası etkinlikte temsil etti. 2014 yılından beri fikrî ve sınai haklar hukuku alanında bilirkişilik, 2018 yılından beri arabuluculuk, 2020 yılından beri fikrî ve sınai haklar hukuku alanında uzman arabuluculuk yapan yazar, hâlihazırda avukatlık faaliyetlerini Abacıoğlu & Karaca Hukuk Bürosunun kurucu ortağı olarak yürütmektedir. Sınai mülkiyet haklarına ilişkin iki kitabı ile birçok hakemli ve hakemsiz makalesi bulunmaktadır. (İletişim için: osmanumutkaraca@hotmail.com)

Kitapları