1982 Anayasası ve Temel Mevzuat (İlgili Mevzuata Atıflı)

Kitabın Künyesi:

Yazar: Doç. Dr. Fahri Bakırcı / Dr. Öğr. Üyesi Abbas Kılıç / Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yüksel

ISBN: 978-605-70861-2-9

Yayın Tarihi: Ekim 2021

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Ebat: 14 x 21

Kapak Türü: Karton Kapak

Sayfa Sayısı: 547

236.00 212.40

Kitap Hakkında:

Anayasa Hukuku dersleri genellikle “Genel Esaslar” ve “Türk Anayasa Hukuku” iki bölümden oluşmaktadır. Genel Esaslar bölümünde ülkenin pozitif hukukundan bağımsız olarak Anayasa Hukukuyla ilgili genel bilgiler verilmektedir. Türk Anayasa Hukuku bölümünde ise yukarıda aktarılan disiplinlere ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Ancak bu iki disiplini birbirinden ayırmak kolay olmadığı gibi gerekli de değildir. Genel Esaslar anlatılırken, ülke içinden de örnekler verilmekte ve karşılaştırmalar yapılmakta;Türk Anayasa Hukuku anlatılırken ülkenin mevzuatının evrensel ilkelere uygunluğunu saptamak bakımından Genel Esaslara dönülmektedir. Dolayısıyla her iki bölümde de ülkedeki maddi anayasa metinlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Anayasa Hukuku eğitimi alan bir öğrencinin ya da Anayasa Hukuku kitabı inceleyen bir okuyucunun sağlam bir bilgiye sahip olmasının en güvenilir yolu, maddi anayasa metinlerine giderek kuralı yerinde görmesidir. Dolayısıyla hukuk eğitimi alan ya da hukuk alanında inceleme yapan her okuyucunun bu tür bir maddi anayasa kitabını başucu kitabı yapmasında büyük yarar bulunmaktadır. Bu tür bir kitap olmadan yürütülecek bir eğitim-öğretim-inceleme faaliyetinin yüzeysel kalma ihtimali yüksektir. Bu eser bu tür bir ihtimali ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Bu kitapta yer alan metinlerin tümü internet üzerinden yapılacak bir araştırmayla edinilebilecek metinlerdir. Ancak bu olanağa rağmen kitabın edinilmesinin çeşitli avantajları bulunmaktadır. İlk olarak eserde, maddi anayasa metinleri birbiriyle ilişkilendirilmiştir ve bu ilişkiyi sadece metinlerin kendilerini kullanarak kurmak kolay değildir. İkinci olarak incelemeler sırasında çoğu kez aynı anda birden fazla metne bakmak gerekebilmektedir. Bu durumlarda internet üzerinden birden fazla metni izlemek odaklanma önünde engel oluşturabilmektedir. Üçüncü olarak metinlerin derli toplu, sistematik hale getirilmiş ve indekslenmiş sunumu her defasında araştırma yapma zorunluluğunu ortadan kaldırdığından büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenlerle hukuk disipliniyle ilgilenen herkesin bu tür bir kitabı edinmesinde büyük yarar bulunmaktadır.