Parlamento Hukuku (Karşılaştırmalı ve Uygulamalı)

Kitabın Künyesi:

Editörler: Prof. Dr. Fahri Bakırcı / Dr. Öğr. Üyesi Abbas Kılıç

ISBN: 978-605-73824-7-4

Yayın Tarihi: Ekim 2023

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Ebat: 16 x 24

Sayfa Sayısı: XXIV + 1069

1,590.00 1,272.00

Kitap Hakkında:

Son on yıllarda Parlamento Hukukunun öneminin anlaşılmasıyla birlikte, alan, Anayasa Hukuku disiplini içinden sıyrılarak bağımsızlaşmış ve yeni bir hukuk disiplini olarak kurumsallaşmıştır. Hiç kuşkusuz bu gelişme Anayasa Hukukunun zenginleşmesine ve sınırlarını genişletmesine neden olmuştur. Parlamento Hukuku halen Anayasa Hukuku içinde öğretilmekle
birlikte, bu alanda uzmanlaşmak isteyenlerin Parlamento Hukukuna bağımsız biçimde odaklanmaları zorunlu hale gelmiştir. Öte yandan Parlamento Hukukunun yasama organının yürütme ve yargı organlarıyla ilişkilerini incelemesi nedeniyle Parlamento Hukuku bir tür Anayasa Hukukuna dönüşmüştür. Aradaki fark şudur: Aynı konulara yaklaşırken kullanılan odak farklıdır.

Bu kitap Parlamento Hukuku alanında şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı eser niteliğindedir. Alanın bağımsızlaşmasından sonra çok sayıda “Parlamento Hukuku”, “TBMM’nin Çalışma Yöntemi”, “TBMM’nin Çalışma Düzeni” başlıklı kitap yazılmıştır. Ancak bu çalışmalar genellikle Türk Parlamento Hukuku’nu incelemiş ve sınırlı miktarda karşılaştırma içermiştir. Öte yandan Parlamento Hukuku zengin bir felsefi derinliğe de sahiptir. Elinizdeki kitap bir taraftan Türk Parlamento Hukukunu ayrıntılı olarak incelerken, diğer taraftan olanaklı olduğunda gelişmiş ülke parlamentolarındaki uygulamalarla karşılaştırma yoluna gitmiş ve gerekli olduğunda konunun felsefi siyasi derinliğine inilmiştir. Kitabın hazırlanmasında güdülen amaç konuyla ilgilenen okuyucu ve araştırmacıların, alanda, hemen her konuyla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bir başka anlatımla bu kitapta yer alan konularla ilgili olarak inceleme yapan bir araştırmacı sadece Türk parlamentosundaki kural ve uygulama hakkında bilgilenmekle yetinmeyecek ama aynı zamanda hem bazı örnek ülkelerdeki uygulamaları hem de kural ve uygulamanın felsefi-siyasi temelini de görmüş olacaktır.