Barbara Wertheim Tuchman

yazar-img

Yazar İletişim

Özgeçmiş

Barbara Wertheim Tuchman Amerikalı Yazar ve tarihçidir.

Daha çok popüler tarih alanında eserler kaleme alan Yazarın diğer pek çok eseri yanında Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcı ve ilk bir ayını anlattığı “The Guns of August” adlı kitabı ile General Joseph Stilwell’in hayatını anlattığı “Stilwell and the American Experience in China” adı kitabı yazara iki defa Pulitzer ödülü kazandırmıştır. Yazarın henüz çocukluk çağlarından itibaren ünlü Fransız Yazar  Alexandre Dumas’dan etkilendiği bilinmektedir.

Yazar Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi’ne (American Academy of Arts and Sciences) üye olarak seçilmiş ve 1979 senesinde de bu Akademinin ilk kadın başkanı olma başarısını göstermiştir.

Tuchman, Harvard ve California Üniversitelerinde dersler vermiş; tarih alanında akademik bir derecesi olmamakla birlikte Yale Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, New York Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve Boston Üniversitesi gibi Amerika’nın en seçkin üniversitelerinden onursal dereceler almaya hak kazanmıştır.

Kitapları