Türk İş Hukukunda İşverenin İflası

Kitabın Künyesi:

Yazar: M. Gökhan TÜRE

ISBN: 9786056761904

Yayın Tarihi: Ağustos 2017

Baskı Sayısı:  1

Ebat: 16×24

Sayfa Sayısı: 199

36.00 28.80

Stokta yok

Kitap Hakkında:

Her bir hukuk dalı, diğerlerine nazaran daha fazla değer atfettiği, çeşitli koruma ve ayrıcalıklarla donattığı menfaatler ve bunlara sahip menfaat grupları barındırır. Hatta hukuk dalları genellikle korumayı amaçladığı menfaatler çerçevesinde şekillenir. Bu durum hukukun genel ilkelerinin her bir hukuk dalında yeniden ele alınması, kendi sistemlerine özgü kurallar yahut yorum yöntemleriyle değişikliğe uğratılması ya da toptan göz ardı edilmesi sonucunu doğurur.

 

Bir hukuki ilişkinin birden fazla hukuk dalının kapsamında yer alması halinde, kurulmaya çalışılan denklem daha önceki bir safhaya çekilir. Zira dönüşerek ayrı hukuk dallarına ait hale gelen ilkelerin aynı olaya uygulanma kabiliyetine sahip olması, menfaatlerin dengelenmesinden önce çatışan ilkeler arasında bir dengenin sağlanmasını gerektirir. Gri bölge olarak adlandırılabilecek bu kesişim alanlarında, hukuk dallarının birbirlerini etkilediği, değişime uğrattığı ve hatta birbirlerinin izlediği amaçlara yönelik düzenlemelere kendi bünyelerinde yer verdiği görülür. “Kapitali” korumayı amaçlayan iflâs hukuku ile kapital karşısında emeği önceleyen iş hukukunun kesişimi de böyle bir etki yaratır.

 

Konu Başlıkları:

– İflasın Şartları

– İflasın Hukuki Sonuçları

– İflasın Tasfiyesi

– İş Hukuku Bakımından İflas ve Önemi

– İflasın İş Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmesine Etkisi

– İflasın İş Sözleşmesine Doğrudan ve Dolaylı Etkisi

– İflas Halinde İşçinin Korunması

– İflas Nedeniyle İşyerinin Devri