Gökhan Türe

yazar-img

Yazar İletişim

Özgeçmiş

Gökhan TÜRE, (Dr.)

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2011 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sürdürdüğü yüksek lisans öğrenimini 2014 yılında “Türk İş Hukukunda İşverenin İflâsı” başlıklı yüksek lisans teziyle tamamladı. 2015 yılında Friedrich-Alexander Universitaet Erlangen-Nürnberg’de altı ay süreyle misafir araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürdü. 2018-2019 yılları arasında Georg August Universiaet Göttingen ile Universitaet Bielefeld’de bir yıl süreyle misafir araştırmacı olarak bulundu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde sürdürdüğü doktora öğrenimini 2021 yılında “İş Sözleşmesinin Kurulması” başlıklı doktora teziyle tamamladı.

Kitapları