WILLIAM CLEGG

yazar-img

Yazar İletişim

Özgeçmiş

William Clegg (QC), İngiliz hukukçu ve yazardır.

Clegg bir hukuk adamı olarak, İngiltere’de adam öldürme, cinsel istismar gibi ağır suçlar üzerinde ihtisaslaşmış, hali hazırda pek çok hükümete, uluslararası kuruluşa, şirkete ve İngiliz vatandaşı gerçek kişiler ile yabancı gerçek kişilere danışmanlık yapan bir ceza avukatıdır. Baktığı yüzden fazla ceza davası ile İngiltere’de hali hazırda çalışmakta olan diğer avukatlardan çok daha fazla ceza davasında yer almıştır. Clegg’in avukat olarak üzerinde çalıştığı bir kısım dosya İngiliz kamuoyunda da gündem olmuştur.

Clegg’in İngiltere’de büyük ses getiren kitabı “Under The Wig” kitabı İngiliz hukuk sisteminin ve bu sistemin bir ayağını oluşturan avukatların üzerine ışık tutmaktadır. Nitekim Yazar da kitabını hukuk mesleği üzerindeki yanlış anlaşılmalara engel olmak ve daha kolay anlaşılmasını sağlamak için yazdığını ifade etmektedir.

Kitapları