AİHM İçtihatları Işığında Uluslararası Normların Türk Toplu İş Hukukuna Etkisi

Kitabın Künyesi:

Yazar: Gökberk Ekinci

ISBN: 978-605-80429-4-0

Yayın Tarihi: Şubat 2020

Baskı Sayısı:  1

Ebat: 16 x 23,5

Sayfa Sayısı: 240

55.00 49.50

Kitap Hakkında:

Çalışmamız üç temel bölümden oluşmaktadır. Bunların ilki, Türk
toplu iş hukukunun yazılı kaynaklarının kısa bir dökümü ve Türk hukukunda
bu bağlamda etki doğuran uluslararası normların açıklanmasına ayrılmıştır. Bu bölümde uluslararası normların AY m. 90/5 hükmü çerçevesinde
Türk hukukuna etkisi ile denetim mekanizmalarının ve özellikle
AİHM içtihatlarının gelişimi de tartışılacaktır.

Çalışmanın ikinci bölümünde Türk iş hukukunda örgütlenme özgürlüğü
bağlamında uluslararası normlarla bağdaşmayan hususların genel bir
tartışması yer alacaktır. Çalışmanın en uzun ve detaylı bölümünde toplu
pazarlık hakkına ve grev hakkına ilişkin düzenlemeler, her biri için ayrılmış
iki alt bölümde irdelenecektir. Anılan hakların sınırlandırılması niteliğinde
olduğu düşünülen ehliyet ve yetki ile usulü ve maddi grev engelleri,
karşılaştırmamızın temel unsurları olarak belirlenmiştir. Bu iki alt bölüm
aynı plan çerçevesinde incelenecektir. Her birinde sırasıyla hakkın temelleri
ve kaynakları, karşılaştırmalı hukuktaki yeri (bunlarla sınırlı olmamak
üzere ağırlıkla İngiliz, Fransız ve Alman sistemleri), ayrıntılı olarak Türk
hukukundaki düzenlemeler ve uluslararası denetim mekanizmalarının (sırasıyla
Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, ILO-ÖÖK ve AİHM) içtihatları
aktarılacaktır.

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise mevzuatta uluslararası
normlarla uyuşmayan hususların genel bir dökümü yapılacak, Türk hukukunda
yargı kararları gibi bazı uygulama örnekleri tartışılacaktır.