Toplu İş Hukuku

Kitabın Künyesi:

Yazar: Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY

ISBN: 978-605-80429-6-4

Yayın Tarihi: Ekim 2019

Baskı Sayısı:  2

Ebat: 16 x 24

Sayfa Sayısı: XXII + 328

70.00 63.00

Kitap Hakkında:

Kitap 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun
sistematiğine sadık kalınarak iki bölüm halinde çalışılmıştır. Birinci
Bölümde “Sendikalar Hukuku” ele alınarak mevzuat çerçevesinde yazılmıştır.
İkinci Bölümde ise “Toplu İş Sözleşmesi Hukuku” esas alınarak
çalışılmıştır. Hem birinci hem de ikinci bölümlerde mevzuatımızda yapılan bütün yenilikler gözden geçirilerek yazma işlemi tamamlanmıştır.
Mevcut haliyle 6356 sayılı Kanun üzerinde hem yasal olarak yapılmış
son düzenlemeleri içermesi, hem de Anayasa Mahkemesinin iptal kararları
sonrası değişiklikleri içermesi sebebiyle akademisyenlerin, avukatların,
pratik çalışanların, sendikacıların ve öğrencilerin uzun bir müddet
ihtiyacını gidereceği kanaatindeyiz.

 

 

Konu Başlıkları:

– İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARI VE SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMLARI

– İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ KURULUŞU (ESASLAR VE ORGANLAR)

– SENDİKA VE KONFEDERASYON ÜYELİĞİ

– KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ, GELİR
VE GİDERLERİ İLE DENETİMİ

-KURULUŞLARIN FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI,
SONA ERMESİ İLE BUNLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

– TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR

– TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ
NİTELİĞİ VE İÇERİĞİ

– TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

– TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ETKİLERİ

– TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI

– TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI