Türk İş Hukukunda Haksız Fesih

Kitabın Künyesi:

Yazar: Serkan ELMAS

ISBN: 978-605-81108-2-3

Yayın Tarihi: Aralık 2018

Baskı Sayısı:  1

Ebat: 16 x 23,5

Sayfa Sayısı: 283

72.00 64.80

Kitap Hakkında:

Türk iş hukukunda haksız fesih, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile sonuçlarının düzenlenmesi nedeniyle incelenmesi daha önemli hale gelmiş bir kavramdır. 6098 sayılı Kanun, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte özellikle haksız fesih tazminatına ilişkin düzenlemenin tezin hazırlandığı döneme kadar birkaç istisnai hal dışında yargı kararlarına konu edilmediği görülmüştür. Belirtilen husus, haksız fesih konusunun akademik olarak incelenmesinin önemini artırmaktadır.

6098 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce haklı sebeplerin bulunmadığı hallerde sözleşmenin feshedilmesinin mümkün olup olmadığı, özellikle belirli süreli iş sözleşmesinde sonuçların nasıl belirleneceği hususu doktrinde görüş ayrılıkları-na yol açmaktaydı. Kanun ile bu tartışmaların anlamsız hale geldiği söylenebilecekse de, bu kez yeni düzenlemelerin hangi hallerde uygulama alanı bulacağı tartışma konusu olabilecektir.

Konu Başlıkları:

– Haksız Fesih Kavramı ve Haksız Fesih Olarak Değerlendirilen Haller

– Haksız Feshin İspatı, Hükmü, Geri Alınması ve Geçerli Feshe Tahvili

– Haksız Feshin Hukuksal Sonuçları